Låtar

 

Carl Herman Erlandsson från By

Carl Herman Erlandsson föddes i By 1857 och lärde sig spela fiol av sin far, Carl Magnus Erlandsson, som hade en genuin dalatradition. I sin ungdom spelade han ihop med sin far och bror. Runt 20 års ålder flyttade Carl Herman till Rickomberga i Uppland. Vid samma ålder slutade han att spela. Han kom att föra ett kringflackande liv. Han tillhörde dem som på den tiden kallades "tattare" och som inte var högt hållna av dem som bättre smälte in i det gängse samhället.

 

1909, när Carl Herman Erlandsson var 52 år, började dåvarande professor Nathan Söderblom med flera då viktiga kulturpersonligheter att intressera sig för hans spel. De lyckades övertala honom att åter ta upp fiolen och medverka vid en spelmansstämma i Uppsala. Vid tillfället blev flera låtar nedtecknade efter honom, bland annat Tattarvalsen (Sv L Uppland 93) genom Nils Andersson och den gamla dalapolskan Lycklig den flicka... (Sv L Uppland 104) genom Olof Andersson.

 

Många av de låtar som tecknats ned efter Carl Herman Erlandsson stämmer väl överens med äldre dalatradition, även om de återfinns i Upplandsdelen av Svenska Låtar. Nelly Östlund skriver i sitt nothäfte 20 spelmanslåtar från Dalarna: "Han hade ett typiskt gammaldags spelsätt som var utmärkande för de äldre dalaspelmännen."

Carl Herman dog 1936.