Kalendarium


Nu går vi tillbaka till övningar udda veckor och har fortfarande tillfälligt bytt övningslokal!


Vi träffas i Grytnäs friskola (gamla Grytnäs fösamlingshem).

Tiden är densamma onsdagar 19.00-21.00.

Välkommen!